R

Raaj Ra van de breefok
Raampost Vensterbank
Rnsie Randje haar in de nek, voor 1940 onder de hul gedragen
raas reis
’n Rg Een strop – Nadeel
Rgg Ergens ruw mee om gaan / Wrikken
Raggel Slijmerig speeksel
raze reizen
Rg Rug
Rgbnk Aanrecht
Rup Reep (versterkend lijnstuk rond de opening van een kuilnet)
Riebel Royaal
Rif Reef
Rifzeil Gereefd grootzeil
Rjer Oude zeeuwse 3-gulden munt (wordt o.a. in Volendam als broeksplaat gebruikt)
Rijger Lijn aan de ring op de (voor-) overloop gesplitst
Roaze Krijgertje spelen / Tikkertje
Rode Rommelen
Roeiklamp Langs de kwakboom gespijkerde lat
Rendbouw Na de afsluiting van de Z.Z. ontwikkeld scheepstype (ook Rondkop)
Rondkop Zie: Rondbouw
Rod baai Rooden baaien hemd voor de visserman
Roie rok Bij feestelijke gelegenheden gedragen plooirok, waarin op witte basis een zestal kleuren zijn verweven
Rop Waslijn van twee-strengs touw (de was wordt tussen de strengen geklemd waardoor knijpers overbodig zijn)
Ropstok Stok tot opzetten van de waslijn
Rve Knotten garen of katoen
Rige mus Winters hoofddeksel voor de Volendamse man. In Urk vervaardigde bondmuts met groene strikjes aan de achterkant (alleen bij rouw zwarte strikjes)
Rim En van de compartimenten van de bun
Rimdessel Luik tot afdekken van de bun
Rustklamp Klamop waarin de kwakboom binnenboords ligt