A

aai ei
Aars Anders
Aajrebaaje aardbeien
An Hein
Aasbak Houten hoekwantbak
Aaskuul Kuil voor het vangen van aas
Aasplank Plank waarop aasspleten en aasbak worden gezet
Aatje Laatse deel van de kuil
Atje Achttal (bijv. ’n atje flippe)
Aatjeslijn Lijntje tussen aatje en bakentje op de worderkuil
Aaatjestoutje Lijnstuk tot het dichtknopen van het aatje
Achterboegie Stuurboeg (ijzeren strip met gaten voor het vastzetten van de stuurpen)
Achtertou Touw tussen achtersteven en dwarskuil
‘ad – ‘adde Had – Gehad – Hadden
Ack en ’n warakie Haag en oog
Altoeke Op aal vissen met hoekwant
Alwant Hoekwant voor de aalvisserij
Arebi Aardbeien
Af’ouwe Voor de wind afhouden
Aze Azen
Afsnij Beindigen van de teelt door het wegtrekken van de vis
‘akie van boord Haak in ’t boord voor de breefok
‘alf jassie Kort jasje (Volendams, van na 1950 toen de vrouw in "burger" –kleding ging)
‘alfnageltje Halfronde beschermlat tegen voorsteven
‘alf pleggie Achter de mast verlengd plechtgedeelte
aleg heilig
alegrtbld heilighartbeeld
Allegor Allemaal
‘alleve ‘aring Sprot (tweejarige haring)
alliendeg alleen
‘alsknope Gouden of zilveren knopenpaar in de boord van het mannen- of jongenshemd
ammor steeds, alsmaar
An barrels Uitgeput – Uitermate vermoeid
An brokke` "
An flarde "
An pent "
An vlagge` "
‘ndelse Iets naar de hand zetten (handzaam maken)
niene Aaneen
nreige Hoeken aan snoeren steken
nwenders Lijnen waarmee oorstokken van de dwarskuil aan boord worden gedraaid
Apetriater Lelijk persoon
Apezak Waardeloos
Appardepo propos – Wat ik zeggen wilde
Appelbloes Licht roze-rode kleur die dikwijls voor de wnad in de woning werd gebruikt
Appelepap Appelmoes
Arregeware Bekvechten – Redetwisten
As Als
As nbert Als nooit tevoren
Asseransie Onderlinge verzekering
‘assebassie Borreltje
Asterant Brutaal
Asvarreke Stoffer van varkenshaar
as Haas